Register | Login linija
Advanced search>
   

Publisher Info

Title:                  Acta chirurgica iugoslavica

ISSN:                 0354-950X

First published:    1953

Frequency:         quarterly

Subject:             clinical medicine

 

Description:        ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA (ACI) je zvanični časopis Udruženja hirurga Jugoslavije. ACI publikuje originalne radove iz svih specijalnosti hirurgije i srodnih medicinskih grana, stručne radove, prethodna saopštenja, prikaze slučajeva i hirurških tehnika, revijske radove po pozivu, radove sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga, pisma glavnom uredniku, izveštaje sa značajnih kongresa i sastanaka hirurga u zemlji i inostranstvu, preglede stručne literature i sve informacije od značaja za razvoj hirurgije u Jugoslaviji. Radovi i apstrakti sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga publikuju se kao supplementum.


sponsors

Banner

Congress

Banner
Banner


HOME | SUBMIT YOUR MANUSCRIPT| EDITORIAL BOARD | CONTACT | NEWS                               Copyrights | Privacy policy| Credits | Terms & Conditions