Register | Login linija
Advanced search>
   

Efekti ekstrakta bele imele na markere aktivacije i agregacije trombocita


Authors: Srdić-Rajić Tatjana, Konić-Ristić Aleksandra, Tišma-Miletić Nevena, Kardum Nevena, Galun Danijel, Jelena Sikimić, Milićević Miroslav

Pages: 5-13

DOI: 10.2298/ACI1502005S


UVOD: Preparati biljke Viscum album se intenzivno koriste kao komplementarna terapija u lečenju  kancera. Mehanizmi antitumorskog delovanja, potvrđeni in vitro, uključuju citotoksično delovanje, indukciju apoptoze, inhibiciju angiogeneze, imunomodulatorno delovanje. CILJ: Cilj ovog istraživanja je ispitivanje uticaja ekstrakta bele imele na funkciju trombocita i monocita kao važnih faktora u imunomodulaciji kancerskog procesa, metastatskom potencijalu i tumorskoj angiogenezi. METODE: Uticaj različitih koncentracija ekstrakta bele imele na markere agonistom indukovane aktivacije trombocita i njihove agregacije sa leukocitima ispitivan je u krvi zdravih ispitanika (n = 6) primenom protočne citometrije. Uticaj na markere LPS indukovane aktivacije određivan je u krvi ispitanika i kulturi THP-1 ćelija korišćenjem ELISA eseja i protočne citometrije.REZULTATI: Ekstrakt imele značajno inhibira ekspresiju P-selektina i trombocitno-monocitnu agregaciju. Pokazana stimulacija produkcije TNF-a u LPS-om aktiviranim monocitima dodatno doprinosi antitumorskom potencijalu. ZAKLJUČAK: Dobijeni rezultati potvrđuju potencijal ekstrakta imele da modulira trombocitnu i monocitnu funkciju, kao deo pleotropnog antitumorskog delovanja.

FULL TEXT

sponsors

Banner

Congress

Banner
Banner


HOME | SUBMIT YOUR MANUSCRIPT| EDITORIAL BOARD | CONTACT | NEWS                               Copyrights | Privacy policy| Credits | Terms & Conditions